Reservation af lokaler

Reservation af klubbens lokale sker ved at sende en e-mail til xxxxxx

I mailen angiver du, hvad du vil reservere, tidspunktet samt formålet med reservationen.

I kalenderen kan du se hvilke aktiviteter der er booket i klubhuset.