Nyheder

Opdatering vedrørende coronavirus (Covid-19)

Genåbning af omklædningsrum

Aalborg kommune har givet NWK lov til igen at anvende omklædningsfaciliteterne i klubhuset.
 
Det er gode nyheder for os her i klubben, men der er en række krav fra kommunens og sundhedsmyndighedernes side som alle skal være opmærksomme på, når det gælder brugen af klubbens faciliteter:
 
 • At alle medlemmer på 18 år og derover skal have gyldigt Coronapas ved brug af klubbens omklædningsrum
 • At NWK er forpligtet til at foretage stikprøvekontrol af Coronapas:
  • Dvs. at NWK’s instruktører og bestyrelsesmedlemmer til enhver tid kan bede medlemmerne om at fremvise Coronapas, hvis medlemmerne anvender/ønsker at anvende klubhusets omklædningsrum
 • At der ved øvrige aktiviteter – herunder i omklædningsrum, klublokaler mv. – højst må være én person pr. 4 m2 gulvareal
  • For os i NWK betyder det at:
   • Der højst må være 1 person i kvindeomklædningen ad gangen
   • Der højst må være 3 personer i herreomklædningen ad gangen
   • Højst må være 13 personer i klublokalet ad gangen
   • At alle har fokus på at holde afstand, spritte hænder af, samt fortsat at afspritte/rengøre de overflader som de er i kontakt med. Det gælder f.eks.:
    • toiletbræt,
    • vandhaner,
    • kaffemaskine,
    • brusere,
    • bænke
 • At der ved siddende aktiviteter højst må være en person pr. 2 m2 gulvareal, og at afstanden mellem hver siddende deltager skal være mindst 1 meter.
  • Det betyder at der kan være 15 personer i klublokalet ad gangen (3 ved hvert bord) ved almindelig bordopstilling (op til 25 personer ved rækker af stole der peger i samme retning, som ved biografopstilling)
Hjælp hinanden ved at overholde de retningslinjer, som vi har beskrevet ovenfor.
I sidste ende er det jo i alles interesse, at vi fortsat kan dyrke alle de gode aktiviteter der er i klubben.
 
Vi ses på vandet!
 
De bedste (surfer)hilsner,
 
Bestyrelsen i NWK
 
NB: For mere generel information henviser kommunen til Kulturministeriets hjemmeside, som løbende bliver opdateret: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19
 
Se i øvrigt også:
Sundhedsstyrelsens anbefalinger: https://www.sst.dk/da/corona
Link til overblik over gældende restriktioner: https://coronasmitte.dk/
 
 
 
 
 
 

Tak for opmærksomheden!

Søndag d. 11. april blev der, på vandet foran klubben, taget afsked med Bent Ulrik Niss, samt indviet et mindesmærke ved klubben til ære for NWK’s tidligere næstformand

Opdateret tirsdag d. 13. april 2021
I søndags fik Bents kone, Ulla, og den nærmeste familie spredt Bents aske ud over Limfjorden, samt sendt ham afsted på kærlig vis til tonerne fra den smukke sang, “Blæsten går frisk over Limfjordens vande”.
 
Det var en smuk afsked, som også en stor samling af windsurfere, SUP’ere og sejlere tog del i på vandet, og på den måde fik mulighed for at sige et sidste farvel til Bent.
 
Samtidig med at det var en rørende ceremoni, var fremmødet ligeledes noget som Bents familie satte stor pris på, hvilket Ullas besked på Facebook vidner om:
 
“I går fik vi spredt Bents aske over Limfjorden. På trods af sne, slud og regn var mange mødt op for at sige et sidste farvel…. Tusind tak til alle der var mødt frem – både til lands og til vands. Samtidig vil jeg også takke alle dem der har doneret penge, så NWK har kunnet få et virkelig flot og solidt bord/bænkesæt.”
 
Fra bestyrelsen side skal der ligeledes lyde en kæmpe tak til alle der deltog i mindehøjtideligheden, og til alle der har bidraget til det flotte mindesmærke, som nu står foran klubben – til glæde og gavn for alle klubbens medlemmer, samt besøgende.
 
Tusind tak for opmærksomheden.
 
De bedste hilsner
Bestyrelsen i NWK
 

 
 
 
 
 
 

Mindehøjtidelighed for Bent Ulrik Niss

Søndag d. 11. april kl. 12.10 vil der, på vandet foran klubben, blive afholdt en mindehøjtidelighed for NWK’s tidligere næstformand

Opdateret søndag d. 4. april 2021
Bents kone, Ulla, har ønsket at sprede Bents aske på Limfjorden. Det vil blive gjort fra båden MS Kysten, ude foran klubben kl. 12.10 om søndagen d. 11. april.
 
Ulla vil have familien med om bord på båden, men alle er velkomne til at deltage i ceremonien fra enten SUP, Surf eller båd, hvadend der er mest praktisk for jer der har tænkt sig at deltage.
 
Klubbens grej, både Surf og SUP, er fra kl. 11.00 – 13.00 denne dag booket til dette formål.
 
Klubbens medlemmer er velkomne til at låne grej, selvom I måske ikke har betalt leje af det, så I kan deltage på vandet.
 
Vi ser gerne, at alle de der ønsker at deltage, er klar ved eller på vandet senest kl. 12.00.
 
Efter ceremonien på vand, vil vi ca. kl. 12.45 ved klubhuset, indvie Bents borde-bænkesæt ved at sætte en mindeplade på.
 
Vi ses på søndag.
 
Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen i NWK
 

 
 
 
 
 
 

NWK’s næstformand, Bent Ulrik Niss, er gået bort

NWK har mistet en kær ven, sportskammerat, og sand ildsjæl indenfor alt sejlsport og klubarbejde

Opdateret mandag d. 18. januar 2021. Læs længere nede på siden for info vedr. bisættelse og støtte til Bents familie.
Det er med stor sorg, at vi må meddele at klubbens næstformand, Bent Ulrik Niss, er afgået ved døden.
 
Bent fik torsdag d. 7/1 en massiv blødning ved hjernestammen og stod ikke til at redde.
 
Vi kan slet ikke beskrive hvor stort et tab det er for NWK at miste Bent, som har været en af de afgørende faktorer for, at vi står i klubben hvor vi står i dag.
 
Bent har gennem mange års bestyrelsesarbejde været en ildsjæl uden sidestykke og er tillige hædret med Dansk Sejlunions klubudviklingspris for sit store arbejde med NWK. Samtidig har han gennem de seneste år gjort et kæmpe stykke arbejde for dansk sejlunion, hvor han har holdt kurser og foredrag, og på eget initiativ inspireret andre klubbers bestyrelser til klubudvikling.
 

(Klik her for at læse en meget fin nekrolog af Henrik Tang, der beskriver hvor meget Bent har betydet for dansk sejlsport.)

Bent har været involveret i stort set alle afdelinger af klubbens liv. Og det har aldrig været af pligt, men simpelthen af lyst og interesse.
 
Samtidig var Bent en vanvittig dygtig atlet på vandet, hvor han både har domineret sejladser i Windsurfing og Stand Up Padle.
 
Om det har været i konkurrencer på vandet eller i klubbens bestyrelsesarbejde har Bent altid gået forrest og trukket et kæmpe læs, samt løst alle opgaver perfekt ned til mindste detalje.
 
Vi kan ikke med ord beskrive, hvor stort et hul det her skaber i både bestyrelsen og i klubben og i hvor dybt et chok vi alle er i.
 
Vi sender de varmeste tanker til Bents familie og især Ulla og Bents drenge.
 
♥ Æret være Bents minde ♥
 

 
Info vedr. bisættelse, samt støtte til Bents nærmeste familie
Bents bisættelse fandt sted fredag d. 15. januar kl. 11 ved Gug Kirke. Tusind tak for opmærksomheden til alle der mødte op for at vise deres støtte til Ulla og resten af familien. Det gjorde et stort indtryk på dem, og de var meget rørte og glade for den store opbakning.
 


Der vil på et senere tidspunkt blive afholdt en mindehøjtidelighed i Nordjysk Windsurfing Klub, hvilket vi fra bestyrelsens side vil holde alle medlemmer opdateret om via hjemmesiden og Facebook.
 
Tre repræsentanter for NWK’s bestyrelse besøgte ligeledes lørdag d. 9/1 Bents kone Ulla og drengene med en lille hilsen fra klubben.
 
De er meget overvældet over alle de kærlige beskeder de har modtaget – både direkte og på de sociale medier. Det betyder utroligt meget for dem.
 
Flere fra både klubben, og fra sejlsportsmiljøet generelt, har henvendt sig til både Ulla og NWK for at spørge til bisættelsen. Det er Ullas ønske, at vi alle fra sejlsportens miljø, i stedet for at sende blomster til bisættelsen, kunne samle ind til noget som giver mere mening og er i Bents ånd.
 
Derfor har bestyrelsen, sammen med Ulla, besluttet at stå for indsamling af penge til noget mere permanent til klubben, hvor vi så vil sætte et mindesmærke på, til ære for Bent. Helt præcist hvad det bliver endnu, har vi ikke besluttet, men vi synes det er en god ide, og vi vil finde på noget, som klubben kan få gavn af i mange år fremover.
 
Hvis man har lyst til at støtte dette, så kan man give et beløb ved at overføre penge til klubbens Mobilepay nummer: 95894.
Husk at skrive “Bent” i emnefeltet.
 
Både NWK’s medlemmer og andre fra sejlsportsmiljøet er velkomne til at benytte denne mulighed.